ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I JAKOŚCIĄ

NIE UCHYLAMY SIĘ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Aby zapewnić dalsze istnienie IOS pracujemy długoterminowo ustalonej strategii przedsiębiorstwa, której podstawą są bezwarunkowe wysokie wymagania jakościowe.


Wymogi te dotyczą także naszych produktów, naszych usług serwisowych oraz wydajności naszych pracowników, którzy są bardzo dobrze wykształceni i przeszkoleni. Ciągłe dokształcanie, odpowiedzialność osobista i dobra atmosfera pracy przyczyniają się do tego, iż nasi pracownicy przychodzą do pracy każdego dnia zmotywowani i zaangażowani.


Wszystko to razem zmierza do realizacji życzeń naszych Klientów i do ich zadowolenia. Po pierwszym uruchomieniu nie pozostawimy Państwa bez dalszej pomocy. Dzięki naszym umowom serwisowym oferujemy Państwu kompetentny serwis dla Waszych urządzeń bezpośrednio od producenta. Dzięki czemu jesteśmy odpowiednim partnerem poczynając od pierwszego doradztwa po bieżącą eksploatację.


Elementem składowym naszego systemu zarządzania jakością jest także konsekwentne myślenie i działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Unikamy niepotrzebnych obciążeń a zwłaszcza w obszarze wydajności energetycznej jesteśmy innowacyjni.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Ochrona środowiska to zasadniczy element składowy naszej strategii przedsiębiorstwa. Oprócz własnych działań na rzecz ochrony środowiska firma IOS Industrieofen-Service opowiada się za inteligentnymi, ponadsektorowymi rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska jak również udoskonalaniem technologii środowiskowych. Zobowiązujemy się do ochrony środowiska. Dlatego inwestujemy w rozwój systemów oszczędzania energii. Już podczas projektowania i rozwoju naszych produktów na pierwszym miejscu stawiane są przyjazne środowisku i zasobooszczędne procesy produkcyjne i produkty

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Ważnym czynnikiem długotrwałego sukcesu jest utrzymanie najwyższej jakości we wszystkich obszarach i funkcjach. Nasze działanie ukierunkowane jest na unikanie błędów i rozpoznawanie możliwych źródeł błędów już w fazie planowania i konstrukcji. Dzięki naszemu systemowi zarządzania jakością zapewniamy konsekwentną ewidencję i nadzór wszystkich procesów. Jakość naszych produktów i usług ustalana jest poprzez kompetencję naszych pracowników. Ich odpowiedzialność osobistą wzmacniamy i wspieramy w sposób ciągły poprzez informacje oraz doskonalenie zawodowe. W taki sposób osiągamy systematyczną poprawę naszych procesów i zapewniamy sobie przewagą na rynku globalnym.

Deutsch Polski
Język: